Świadectwo – Barbara Pawlak

Mój Ojciec Pio. Ojca Pio poznałam w 1959 roku za sprawą ks. arcybiskupa Karola Wojtyły – dzisiaj św. Jana Pawła II. Moja mama, pielęgniarka, przyniosła do domu książkę – maszynopis formatu A4, oprawiony w tekturę introligatorską: „O. Pio – Stygmatyk”. Zapamiętałam...